طرح ذوزنقه

مشخصات فیزیکی:
ضخامت: بنا به درخواست مشتری
عرض وررق استفاده شده: 100 و 125 سانتیمتر
طول ورق: بنا به درخواست سفارش دهنده