جهت دریافت نمایندگی از طریق صفحه تماس با ما اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید و یا با تماس بگیرید.

 

تلفن:

44412041-2 011

 

آدرس کارخانه: مازندران – بابلسر- میدان امام حسین (ع) – شهرک صنعنی بابلسر – صنعت 5